Is er voor de diagnose getest op (gewoon/totaal) B12 of Actief B12?

Welke test is gedaan?

De serum-B12-test wordt in de meeste laboratoria in Nederland nog steeds gebruikt als dé test om een B12-tekort aan te tonen of uit te sluiten. Een normale waarde van serum-B12 kan een tekort echter niet uit sluiten, zoals veelvuldig is gebleken uit de wetenschappelijke literatuur.

Serum B12

De serum-B12 waarde kan vals-normaal of zelfs -hoog zijn, terwijl er toch een tekort bestaat. En een (matig) verlaagde waarde is niet automatisch een B12-tekort. Men is het erover eens dat een duidelijk te lage waarde een B12-tekort betekent; een serum-B12 waarde onder de 148 pmol/L geeft een specificiteit van 95-100%.
Gebleken is echter, dat er een groot ‘grijs’ gebied is, waarbij een tekort mogelijk is ondanks een normale B12-serumwaarde.
41,5% van de patiënten uit onze enquête had een serum-B12 waarde van onder de 100 pmol/L, een overduidelijk tekort. Van deze patiënten werd 23% niet meteen behandeld, met alle risico’s van dien.

Wat was de waarde van serum-B12?
Wat was de waarde van serum B12?

Door alleen serum-B12 te gebruiken worden veel patiënten gemist. Omdat een B12-tekort kan leiden tot permanente neurologische schade, zou men nooit alleen op de B12-waarde af moeten gaan (tenzij deze duidelijk te laag is), maar bij verdenking op een tekort ook MMA moeten testen. Dit geldt met name indien er neurologische en neuropsychiatrische klachten aanwezig zijn. In de literatuur wordt door de experts gepleit voor het combineren van serum-B12 (of Actief B12) en MMA bij vermoeden van een B12-tekort.

Wat was de waarde van Actief B12?

Van de mensen die hierop getest zijn en hun uitslag wisten, had 20% een extreem lage waarde van onder de 10 pmol/L, 26% had een waarde tussen 10 en 20 pmol/L en 35% had een waarde tussen de 20 en 35 pmol/L.

De officiële referentiewaarde voor Actief B12 in Nederland is 21 pmol/L. In de internationale wetenschappelijke literatuur echter wordt over het algemeen 35 pmol/L aangehouden. Waarden onder deze 35 pmol/L zouden een zeer waarschijnlijk tekort betekenen. Tussen de 35 en 50 pmol/L wordt gezien als grijze waarde, waarbij verder getest moet worden op minimaal MMA.

Pin It on Pinterest

Share This