Begin 2013 startte Stichting B12 Tekort met een grote enquête om meer informatie te verzamelen over de klachten, diagnose en behandeling van een vitamine B12-tekort. Bijna 2000 patiënten vulde die enquête volledig in, wat veel waardevolle informatie opleverde.

De uitslagen, en de verhalen van de vele duizenden patiënten in de loop der jaren, gaven veel informatie, maar riepen ook weer nieuwe vragen op. Eén van de meeste gestelde vragen is: “Waarom heeft de ene patiënt wel genoeg aan een tweemaandelijkse injectie en heeft de ander elke week een injectie nodig om klachtenvrij (of stabiel) te blijven?”. Deze vraag houdt ook enkele onderzoekers bezig, en in Groot-Brittannië werkt Professor Hunter (Cranfield University) aan een onderzoek op basis van deze vraag. Daarom ontwikkelden wij een nieuwe enquête die we in 2015 verspreidden.

Stichting B12 Tekort wil graag weten hoe het met patiënten gaat op de lange termijn. Hoe is de behandeling verlopen? Hoe zijn de resultaten op langere termijn? Zijn er verschillen in herstel afhankelijk van hoe men behandeld werd en wordt? Hoeveel patiënten herstellen volledig en in welke mate is dit afhankelijk van de behandeling? Deze vragen vormden de basis voor deze enquête, die verspreid werd via de website, social media en e-mail. Meer dan 1700 patiënten vulden deze enquête al in, waarvoor onze grote dank!

Word u al langer dan een jaar behandeld en heeft u de enquête nog niet ingevuld?
Vul onderstaande enquête dan in en help ons aan nog meer waardevolle informatie. Alvast onze hartelijke dank!

Pin It on Pinterest

Share This