Hoe is uw behandeling nu, een jaar of langer na de diagnose?

Behandeling na meer dan een jaar

In de bijsluiter van B12-injecties en het Farmacotherapeutisch Kompas staat:

onderhoudsdosering 1000 microg eenmaal per 2 maanden

Slechts 20% van de patiënten krijgt de standaard onderhoudsdosering (of zelfs elke drie maanden).
44% krijgt na 4 tot 7 weken weer een injectie, 9% om de twee à drie weken, 6% tussen de één en twee weken en 13% heeft na meer dan een jaar behandelen nog steeds wekelijks of vaker een injectie nodig.

De standaard onderhoudsdosering blijkt in de praktijk niet altijd voldoende te zijn. Veel patiënten geven aan meer injecties nodig te hebben om zich goed te voelen. Waarom de ene patiënt voldoende heeft aan één injectie per twee maanden, en de ander (veel) vaker een injectie nodig heeft, is niet bekend. Het is één van de meest gesteld vragen onder patiënten. Enkele onderzoekers hebben zich die vraag ook gesteld en doen hier onderzoek naar.

Patiënten die tevreden zijn over hun behandeling geven het volgende aan:

Behandeling met injecties:

  • 15% krijgt elke week of vaker een injectie
  • 7% elke één à twee weken
  • 18% elke twee à drie weken
  • 44% elke maand à zeven weken
  • 16% elke twee à drie maanden

5% van de mensen die tevreden zijn over hun behandeling neemt (smelt)tabletten (of een spray) en 1% heeft geen behandeling meer.

Pin It on Pinterest

Share This