Wat was uw leeftijd bij ontdekking van het tekort?

Nog veel te vaak wordt aangenomen dat een vitamine B12-tekort met name bij ouderen voorkomt. Hierdoor wordt bij jongeren meestal niet gedacht aan een B12-tekort als mogelijke oorzaak van klachten, en duurt het vaak (te) lang voor men test op B12.

Natuurlijk is deze grafiek geen exacte weergave van de verdeling per leeftijdscategorie, aangezien relatief meer jonge(re) mensen de enquête hebben ingevuld.  471 patiënten uit deze enquête waren onder de 30 jaar waren bij ontdekking van het vitamine B12-tekort. Van deze 471 jongeren is 42% geheel of grotendeels hersteld. Jongere mensen herstellen dus beter dan oudere patiënten (boven de 50 jaar herstelt 33% geheel of grotendeels)

Leeftijd bij diagnose

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 200 kinderen (<19 jaar) een tekort heeft. Dat is echter gebaseerd op een serum B12 waarde van 148 pmol/L, de referentiewaarde voor volwassenen. De serum B12 waarde ligt bij gezonde kinderen echter hoger dan bij volwassenen, zoals gebleken is uit meerdere onderzoeken. De daadwerkelijke prevalentie ligt dus waarschijnlijk (een stuk) hoger.

Kijken we alleen naar jongeren/kinderen onder de 19 jaar dan zien we het volgende:

  • 39% herstelde geheel of grotendeels (gelijk aan het gemiddelde)
  • 20% ervaarde weinig of geen verbetering (hoger dan gemiddelde)
  • 88% kreeg injecties, 4% hoogedoseerde tabletten en 4% laaggedoseerde tabletten (vaker tabletten dan gemiddeld)
  • 74% kreeg meteen behandeling na de diagnose, 13% moest langer dan 6 maanden wachten (duidelijk langer dan gemiddelde)
  • ze kregen minder vaak de juiste opstartdosering dan gemiddeld en het duurde daardoor langer voor er verbetering was
  • 59% had (zeer) ernstige neurologische klachten
  • het herstel van neurologische klachten ligt wat hoger dan gemiddeld
  • ze hadden vrijwel allemaal een duidelijk te lage serum B12 waarde
  • ze zijn wat minder tevreden over hun behandeling dan het gemiddelde

Een vitamine B12-tekort komt (veel) meer voor bij jongeren dan algemeen wordt aangenomen, zoals ook blijkt uit de cijfers op deze pagina’s: Een vitamine B12-tekort bij kinderen en Hoe vaak komt een vitamine B12-tekort voor?

Pin It on Pinterest

Share This