Had u neurologische en/of neuropsychiatrische klachten en zijn die hersteld?

Mate van neurologische klachten
In welke mate had u voor de behandeling last van neurologische klachten?

Aangezien vitamine B12 essentieel is voor de gezondheid van het zenuwstelsel zijn neurologische klachten vrijwel altijd aanwezig bij een tekort. Ruim 61% van de patiënten ervaarde die klachten als ernstig of zeer ernstig. Juist deze neurologische klachten kunnen onherstelbaar worden indien de het te lang duurt voor men het tekort ontdekt en behandeld. Het is dan ook essentieel dat bij deze klachten in een vroeg stadium getest wordt op vitamine B12, en de behandeling zo snel mogelijk wordt ingezet indien er een tekort aanwezig is. Nog steeds wordt er vaak te lang gewacht met behandelen, met alle gevolgen van dien.
Patiënten die geen of milde neurologische klachten hadden, herstelden beter dan de patiënten met (zeer) ernstige neurologische klachten.

Zijn deze klachten verbeterd?
Herstel neurologische klachten

Kijken we alleen naar de patiënten met zeer ernstige of ernstige neurologische klachten ten tijde van de diagnose (1100 patiënten) dan zien we het volgende:

Slechts 9% had korter dan 6 maanden klachten. In de wetenschappelijke literatuur wordt aangegeven dat indien de neurologische klachten langer dan 6 maanden bestaan, er een (groot) risico bestaat dat deze niet meer (geheel) weg gaan. Bijna 80% had al langer dan een jaar klachten en 35% van de patiënten had zelfs al langer dan 5 jaar klachten voor de diagnose. Het duurt dus nog steeds veel te lang voor aan vitamine B12 gedacht wordt als mogelijke oorzaak van neurologische klachten.

Ruim 80% met ernstige neurologische klachten had een duidelijk te lage waarde van B12. Bij 43% lag die waarde onder de 100 pmol/L. Toch moest 25% van deze mensen, met dus een overduidelijk tekort (waarde onder de 100 pmol/L) én ernstige neurologische klachten onnodig wachten op de behandeling met duidelijke gevolgen. Niemand is geheel hersteld en meer dan 40% heeft geen of slechts enige verbetering ervaren.

Ook werd 25% van de patiënten met ernstige neurologische klachten niet direct behandeld na de diagnose, waardoor het risico op onherstelbare schade toenam. Ruim 30% van de patiënten met (zeer) ernstige neurologische klachten voor de behandeling heeft nog steeds veel neurologische klachten ondanks de behandeling.
Geheel hersteld is slechts 7%. Dat percentage ligt wat hoger bij de mensen die minder dan 2 jaar klachten hadden voor de diagnose (11%). Geen enkele verbetering van klachten heeft bijna 8%.
Hoe korter de klachten bestonden voor diagnose, hoe groter de kans op herstel.
Hoe sneller de behandeling werd gestart, hoe groter de kans op herstel.

 

Pin It on Pinterest

Share This