Is er getest op serum of Actief B12 en wat was de waarde?

getestopserumofactief

Serum-B12 is (nog steeds) de standaardtest voor het stellen van de diagnose van een vitamine B12-tekort. Aan deze test kleven echter de nodige bezwaren. Actief B12 is kennelijk nog niet goed bekend en wordt nog relatief weinig aangevraagd. Bij de mensen die aangaven niet te weten waar op getest was, bleek uit de opvolgende vraag of ze wel een waarde wisten, dat het meestal om serum-B12 ging.

Wat was de waarde van serum B12 in pmol/L?

serumb12waarde

x-as: aantal patiënten; y-as: waarde van serum B12 in pmol/L

De referentiewaarden voor serum-B12 kunnen van laboratorium tot laboratorium verschillen, meestal door het gebruik van verschillende testmethoden. In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt over het algemeen 150 pmol/L aangehouden als onderste referentiewaarde. Een waarde daaronder zou een tekort betekenen. Deze ondergrens geeft een specificiteit van > 95%. Het is bij behandelaars onvoldoende bekend dat de test op serum-B12 een groot grijs gebied heeft waarbij een tekort toch mogelijk is, en dat de waarde van serum-B12 vals laag en vals hoog kan zijn. Meer informatie daarover kunt u hier lezen. Bij duidelijke klachten en een laagnormale waarde van serum-B12 zou verder getest moeten worden op MMA en homocysteïne.

Wat was de waarde van Actief B12?

waardeactiefb12-430x283

x-as: aantal patiënten; y-as: waarde Actief B12

De officiële referentiewaarde voor Actief B12 in Nederland is 21 pmol/L. In de internationale wetenschappelijke literatuur echter wordt over het algemeen 35 pmol/L aangehouden. Waarden onder deze 35 pmol/L zouden een zeer waarschijnlijk tekort betekenen. Tussen de 35 en 50 pmol/L wordt gezien als grijze waarde, waarbij verder getest moet worden op minimaal MMA. Recent is een artikel gepubliceerd waarbij zelfs wordt gesproken van een grijs gebied tot 75 pmol/L.

Pin It on Pinterest

Share This