Kinderen

Zijn de referentiewaarden voor kinderen hetzelfde als die voor volwassenen?
Wij zijn van mening, gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur, dat de referentiewaarden voor kinderen hoger zouden moeten zijn dan die voor volwassenen. Dat geldt zowel voor gewoon B12, Actief B12, MMA als voorhomocysteïne. Uit onderzoek is gebleken dat de waarde van B12 bij kinderen hoger ligt en MMA en homocysteïne lager. Zie voor meer informatie deze pagina.
Is de behandeling bij kinderen met een B12-tekort hetzelfde als die bij volwassenen?
In principe is de behandeling bij kinderen gelijk aan die van volwassenen.

Pin It on Pinterest

Share This