Informatie voor professionals

Vitamine B12 is een essentiële vitamine, nodig voor vele systemen in het lichaam. Bij een tekort kunnen hematologische, neurologische, gastro-intestinale en psychische problemen ontstaan.

Wanneer zou er aan een mogelijk vitamine B12 tekort gedacht moeten worden kunt u hier lezen.

De neurologische en psychische symptomen hoeven niet gelijktijdig met de andere symptomen, waaronder de bekende bloedarmoede, voor te komen en kunnen er zelfs (ver) aan vooraf gaan, soms met (vele) jaren. Meer hierover kunt u lezen in onderstaande artikelen:
Een vitamine B12 deficiëntie en anemie
Neuropsychiatrische symptomen van een B12-tekort: niet alleen bij ouderen en vaak zonder anemie
Neurologische symptomen invers gerelateerd aan hemoglobineniveau

Diagnose

Er zijn 4 tests die gedaan kunnen worden om te zien of er sprake is van een vitamine B12-tekort:

 • Serum B12 (ook wel gewoon B12 of totaal B12)
 • Actief B12
 • MMA (Methylmalonzuur)
 • Homocysteïne

Meer over de diagnose kunt u hier lezen.

Serum B12:
Serum B12 en Serum B12 niet altijd afdoende voor diagnose

Actief B12:
Meer over Actief B12

Methylmalonzuur
Meer over MMA

Behandeling

Behandeling
Testen op B12 tijdens de behandeling geeft vrijwel geen informatie.
Behandeling met hoge doseringen vitamine B12: vrees voor overdosering is ongegrond

Conferentie

In 2005 werd onze zusterorganisatie The Pernicious Anaemia Society opgericht in Wales door Martyn Hooper. Zij zetten zich, net als Stichting B12 Tekort, in voor een betere diagnose en behandeling van patiënten met een vitamine B12-tekort. Op 18 en 19 oktober 2013 organiseerden zij een conferentie in hun hoofdkantoor in Bridgend, Wales. Aanwezig waren Prof. David Smith en Prof. Helga Refsum (universiteit van Oxford en betrokken bij onderzoek naar dementie en Alzheimer en de rol van B12), Dr Andrew McCaddon (huisarts in Wrexham, gespecialiseerd in Alzheimer en B12), Dr Willemina Rietsema (huisarts in Oxford), Prof. Martin Warren (biochemistry, universiteit van Kent), Dr. Siddharth Banka (geneticus, universiteit van Manchester), Dr. Anna Guildford (micro-bioloog, universiteit van Brighton), Allison Wild (Oxford Biosciences), Dr Chandy en Dr Minney (www.B12d.org), Petra Visser en de bestuursleden van the Pernicious Anaemia Society.

U kunt hier het verslag lezen en de gehele conferentie bekijken via YouTube.

Enquête Stichting B12 Tekort onder > 1500 patiënten

Begin 2013 startte Stichting B12 Tekort met een grote enquête die door meer dan 1500 patiënten is ingevuld. De vragen die gesteld werden gingen onder andere over hoe lang men al klachten had voor er op B12 werd getest, welke klachten men had en in welke mate, hoe de diagnose is gesteld, welke behandeling men kreeg en hoe het na een jaar behandelen ging met de klachten.

U kunt de resultaten van de enquête hier bekijken.

De belangrijkste conclusies die getrokken konden worden uit deze enquête zijn:

 • Er wordt te laat aan vitamine B12 gedacht als mogelijke oorzaak van klachten
 • Het is onvoldoende bekend dat de serum-B12 test niet altijd doorslaggevend is voor de diagnose
 • De tests Actief B12, MMA en homocysteïne zijn onvoldoende bekend
 • Het is onvoldoende bekend bij welke klachten men aan vitamine B12 zou moeten denken
 • Er wordt te weinig gekeken naar de klachten van de individuele patiënt bij de behandeling
 • Er wordt nog steeds, onterecht, gedacht dat er bij een vitamine B12-tekort sprake moet zijn van anemie/macrocytose
 • Er wordt te weinig getest op mogelijke oorzaken
 • Er wordt nog regelmatig onnodig gewacht met de behandeling
 • Veel patiënten ervaren blijvende klachten door een te late diagnose en/of onvoldoende behandeling

Verdere informatie

Op deze website kunt u via deze pagina een (lange) lijst vinden met links naar (abstracts van) wetenschappelijke artikelen over vitamine B12, gerangschikt naar onderwerp. Dit is een (klein) deel van de artikelen die gebruikt zijn voor de totstandkoming van deze website en de Stichting B12 Tekort artikelen
en hier kunt u onze diapresentatie vinden over vitamine B12 en de diagnose en behandeling van een deficiëntie.

 

Pin It on Pinterest

Share This