Vorige maand publiceerde het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) een Standpunt over de diagnostiek van een vitamine B12 deficiëntie. Wij waren en zijn natuurlijk verheugd met de aandacht voor vitamine B12 deficiëntie als aandoening, en erkennen de noodzaak tot een richtlijn. Echter, niet in alle punten van dit standpunt kunnen wij ons vinden. Wij hopen dat door de aandacht nu, en de discussie die hier op volgt, er uiteindelijk een nieuwe richtlijn zal komen, waarin de noodzaak tot een vroege diagnose en een adequate behandeling centraal zullen staan.

Het Standpunt van de NHG:

Sinds enkele jaren is er bij het publiek een groeiende belangstelling voor vitamine B12 en de gevolgen van een mogelijk tekort daaraan. In de spreekkamer van de huisarts neemt het aantal vragen over vitamine B12 toe, zoals blijkt uit het toegenomen aantal verzoeken aan het NHG van zowel huisartsen als patiënten om aandacht te schenken aan dit onderwerp.
Veel patiënten lijken een vitamine-B12-tekort te zien als de oorzaak van aspecifieke klachten zoals vermoeidheid of duizeligheid. Berichten over de mogelijkheid van vitamine-B12-tekort bij normale laboratoriumuitslagen maken dat niet alle patiënten volledig kunnen worden gerustgesteld met bloedonderzoek.

Lees het gehele standpunt hier : NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiёntie (PDF)

Onze reactie op dit standpunt kunt u hier lezen.

De reactie van de Vitamin B12 Diagnose & Research Group, van oa Dr Auwerda, kunt u hier lezen.

Pin It on Pinterest

Share This