Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten Stichting B12 Tekort en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruikers van de website van Stichting B12 Tekort doen dat geheel op eigen risico. Stichting B12 Tekort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. Stichting B12 Tekort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

De website van Stichting B12 Tekort bevat hyperlinks naar andere websites. Deze sites van derden bevatten informatie vervaardigd, gepubliceerd, onderhouden of anderszins op het Internet gebracht door individuen, instellingen of bedrijven die geen enkele binding hebben met Stichting B12 Tekort. Stichting B12 Tekort heeft dan ook geen enkele invloed op de inhoud van deze sites en de aanwezigheid van een hyperlink op de website van Stichting B12 Tekort impliceert dan ook geen goedkeuring van Stichting B12 Tekort van de inhoud van deze websites noch een uitspraak aangaande de juistheid van de aangeboden informatie. De informatie gevonden via Stichting B12 Tekort kan nooit een consult bij de arts vervangen. Het dient ten hoogste als aanvullende informatie of ondersteuning. Raadpleeg bij klachten altijd eerst een arts.

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde fiscaliseer. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting B12 Tekort. Uiterste zorg is besteed aan het zo compleet en correct mogelijk aanbieden van informatie. Graag vernemen wij uw suggesties, vragen of opmerkingen om deze site te verbeteren. Het auteursrecht op de website berust bij Stichting B12 Tekort. Alleen met toestemming van Stichting B12 Tekort, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Er is sinds enige tijd veel aandacht rond het thema vitamine B12 tekort, vooral op Facebook, maar ook via andere kanalen. Wij, als bestuur van Stichting B12 Tekort, zijn blij met de extra aandacht voor een vitamine B12 tekort. Echter, publiciteit, in welke vorm dan ook, welke niet door het bestuur van Stichting B12 Tekort is geïnitieerd, wordt niet automatisch ondersteund door Stichting B12 Tekort. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van datgene wat mensen op persoonlijke titel zeggen of schrijven. Voor de standpunten en activiteiten van de Stichting en wetenschappelijke informatie verwijzen wij u graag naar de informatie op deze website. Indien u graag iets samen met de stichting wil ondernemen, een idee voor een actie heeft, of de stichting wil noemen in uw actie’s en activiteiten, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Pin It on Pinterest