Meppeler Courant 2009

‘Tijd om ziekte serieus te nemen’

ROUVEEN – Het lot en internet heeft ze samengebracht. Pauline Postma uit Rouveen en Elly de Groot uit de Wijk. Beide dames kampen met een opnamestoornis van vitamine B12 en dat levert enorme lichamelijke klachten op. Pauline en Elly hebben de klachten inmiddels redelijk onder controle, maar willen wel meer bekendheid geven aan de stoornis. ‘Helaas is gebleken dat veel mensen met klachten die door een vitamine B12 tekort veroorzaakt lijken te worden, niet snel genoeg of niet op de juiste manier worden behandeld. Het is dus goed dat er meer bekend wordt over het vitamine B12 tekort.’
Pauline Postma ondervond aan den lijve de gevolgen van een vitamine B12 tekort. Een aantal jaren geleden werd ze zieker en zieker. Ze was begin dertig toen ze steeds vermoeider raakte. ‘Ik kreeg een steeds beperkter leven. Ging werken, kwam thuis, viel in slaap en ging weer aan het werk. Het huishouden en het sociale leven kwam meer en meer in het gedrang. Een verklaring voor haar problemen werd niet gevonden. Pauline ging op internet op zoek en kwam met haar klachten terecht op de website van de Groninger Hindrik de Jong. 
Al snel werd duidelijk dat de klachten die ze had, wel eens te maken konden hebben met een tekort aan vitamine B12. Ze belandde in het medische circuit en ondervond daar aan den lijve hoe onbekend de stoornis is. ‘Uiteindelijk na vele bezoeken aan de huisarts en het ziekenhuis kreeg ik een aantal injecties en daar knapte ik zo van op, dat het bewijs dat ik te maken had met een tekort aan vitamine B12 was geleverd’, vertelt Pauline. Ook Elly de Groot uit de Wijk liep tegen de onwetendheid aan. Zij werd geconfronteerd met lichamelijke klachten en meldde zich in het ziekenhuis. ‘Stress’, luidde de diagnose, maar haar klachten werden steeds erger. ‘Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Toen ik op internet las over het tekort aan vitamine B12 en de klachten die dit kon veroorzaken, vertelde ik dat aan de internist. En die nam me niet serieus. Ik was een patiënt die via internet een diagnose had gesteld.’ 


Pauline (l) en Elly

Een tekort aan vitamine B12 veroorzaakt verschillende klachten, maar niet bij iedereen dezelfde klachten. Waar de één met name last heeft van vermoeidheid, tintelingen, geheugenverlies en spierkrampen, heeft een ander problemen met zich concentreren, een ontstoken tong, menstruatieklachten en depressiviteit. Wel is er een aantal klachten dat vaker voorkomt, zoals een ontstoken of dikke tong, het koud hebben, psychische problemen, neurologische klachten en verlies van eetlust. 
Pauline is inmiddels zo hersteld, dat ze weer normaal kan functioneren. ‘Ik krijg nu één keer in de twee maanden een injectie en dat voldoet.’ Elly is nog niet zover en wordt één keer in de twee weken in een spier geïnjecteerd. Nadat zij de eerste injecties kreeg van een natuurgeneeskundig arts, verbeterde de situatie echter, zij het langzaam, wel. ‘Gelukkig heb ik een dagboek bijgehouden. Ik kan dus teruglezen hoe het was en het gaat nu al stukken beter, maar ik ben nog niet volledig gezond.’ 
Op het forum van de website Stichting B12 Tekort kwamen Pauline, één van de oprichters van de stichting, en Elly elkaar tegen. Het heeft er inmiddels toe geleid dat ook Elly zitting heeft genomen in het stichtingsbestuur. ‘Onze missie is om samen met de andere stichtingsleden meer bekendheid te geven aan de stoornis. Er lopen heel veel mensen met klachten rond die veroorzaakt worden door een tekort aan vitamine B12. Doordat de stoornis ook bij artsen vaak onbekend is, wordt de diagnose vaak veel te laat gesteld. En dat is niet goed, want een vitamine B12 tekort is sluipend en het kan jaren duren voordat de symptomen en klachten zich ontwikkelen en voordat ze ernstig worden. 
Vaak wordt een vroege diagnose gemist door de vaagheid van een aantal symptomenen, omdat veel symptomen overeenkomen met andere aandoeningen’, vertelt Pauline. Elly vult haar lotgenote aan: ‘Onze stichting geeft voorlichting, biedt patiënten ondersteuning, organiseert bijeenkomsten en bevordert het lotgenotencontact. Op die manier hopen we meer mensen te kunnen helpen.’ 

Pin It on Pinterest

Share This