Ik heb een B12 tekort, wat nu?

Hoe ziet de juiste behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit intramusculaire injecties met 1000 mcg hydroxocobalamine. Er dient begonnen te worden met 10 injecties met een interval van minstens 3 dagen. In de praktijk komt dit neer op 2 injecties per week, 5 weken lang. Eventueel kan men kiezen voor 10 wekelijkse injecties.

Vervolgens dienen de injecties voortgezet te worden met een frequentie van 1 maal per week, indien er sprake is van neurologische klachten of indien er (nog) te weinig resultaat is. Afhankelijk van de klachten dient deze frequentie te worden voortgezet tot de klachten grotendeels verdwenen zijn.

Vervolgens kan de frequentie langzaam worden afgebouwd. De juiste dosering is die, waarbij de klachten wegblijven. Daarna kan worden afgebouwd tot een frequentie van één maal per maand tot één maal per twee maanden.
Eén maal per twee maanden is de minimale frequentie.

U kunt uw arts vragen te testen op een aantal veelvoorkomende oorzaken, tenzij de oorzaak al duidelijk is. Deze tests kunnen ook gedaan worden tijdens de behandeling. Zo snel mogelijk beginnen met behandelen heeft altijd prioriteit.

Oorzaken en tests

Er bestaan vele oorzaken voor een tekort aan vitamine B12. Deze zijn onder te verdelen in 4 categorieën: verminderde inname (geen/te weinig dierlijke producten in de voeding), een gestoorde opname, aangeboren stoornissen in de B12-stofwisseling, en overige oorzaken. Ook is het mogelijk dat er bij één persoon meerdere oorzaken naast elkaar aanwezig zijn.

Mogelijke tests:
  • Antistoffen tegen intrinsieke factor
  • Antistoffen tegen de pariëtale cellen
  • Gastrine
  • Gastroscopie
  • Helicobacter pylori
  • Coeliakie
  • Parasieten
  • Pancreasenzymen
  • Bacteriële overgroei in de darmen
  • Darmonderzoek

Meer informatie over vitamine B12 tekort kijken en lezen?
Documentaires en boeken over een vitamine B12 tekort.

 

Pin It on Pinterest

Share This