Vitamine B12, CVS/ME en fibromyalgie

Voordat de diagnose CVS of fibromyalgie gesteld wordt, moet een tekort aan vitamine B12 worden uitgesloten. Veel (zo niet alle) van de klachten die bij CVS en fibromyalgie voorkomen, kunnen ook door een tekort aan vitamine B12 worden veroorzaakt. Als uit bloedonderzoek (serum B12) blijkt dat er inderdaad sprake is van een vitamine B12 tekort, zal eerst de behandeling met injecties gestart moeten worden. Pas als, na langere tijd injecties, de klachten blijven bestaan, kan eventueel de diagnose CVS of fibromyalgie gesteld worden. Uiteraard kunnen ook beiden naast elkaar bestaan.

Uit een onderzoek onder 12 patiënten met zowel CVS als fibromyalgie, bleek dat zij allen een verhoogde waarde van homocysteïne hadden in het ruggenmergvloeistof. Er was een duidelijke relatie tussen deze verhoogde homocysteïne waarden en vermoeidheid. Ook bleek er een duidelijke relatie tussen lage waarden van vitamine B12 in het ruggenmergvloeistof en vermoeidheid en neurasthenie. Een vitamine B12-tekort veroorzaakt een deficiënte omzetting van homocysteïne, en is daardoor (mede) de oorzaak van het verhoogde homocysteïne niveau. Indien door injecties met vitamine B12 de omzetting weer op gang komt, verlaagt het gehalte homocysteïne. De conclusie is dat verhoogde homocysteïne waarden in het centrale zenuwstelsel patiënten met zowel CVS als fibromyalgie kunnen karakteriseren.

Ook is gebleken dat patiënten met fibromyalgie nog wel eens afwijkende rode bloedcellen hebben, waardoor het zuurstoftransport verminderd. Ook dit is met vitamine B12 injecties vaak te verbeteren.

Uit een onderzoek onder 100 patiënten met CVS bleek dat 30% een verhoogde MMA waarde had. MMA (methylmalonzuur) is bij mensen met een tekort aan vitamine B12 vaak verhoogd. Dit doet vermoeden dat bij een grote groep CVS-patiënten er een vitamine B12 tekort bestaat, wat zeer waarschijnlijk de oorzaak is van veel, zo niet alle klachten van deze patiënten.

Uit onderzoek en ervaringen is ook gebleken dat CVS-patiënten zonder tekort aan vitamine B12 baat kunnen hebben bij injecties.

Lapp en Cheney hebben meer dan 2000 patiënten met CVS behandeld. In eerste instantie met relatief kleine hoeveelheden vitamine B12, maar later met 2000 tot 5000 mcg cyanocobalamine elke 2 á 3 dagen. Bij 50 tot 80% verbeterde het energieniveau, het uithoudingsvermogen, het welbevinden, en vaak al binnen 2 tot 3 weken na aanvang van de behandeling.

Simpson gaf 1000 mcg cyanocobalamine aan een groep patiënten met CVS, die ook een verhoogd percentage afwijkende rode bloedcellen hadden. De rode bloedcellen van veel CVS-patiënten hebben een afwijkende vorm, waardoor het zuurstoftransport door het bloed verminderd. De helft van de patiënten die behandeld werden met vitamine B12 injecties voelde zich binnen 24 uur beter, en dat ging gelijk op met de afname van de hoeveelheid afwijkende rode bloedcellen. Patiënten die geen verbetering bemerkten, hadden ook geen verbetering in de cellen. Simpson doet de suggestie dat de toediening van vitamine B12 CVS klachten kan doen afnemen door de erythrocyte afwijkingen te doen afnemen, wat kan leiden tot een verbetering van de zuurstofverzadiging in de weefsels.

Bij een vermoeden van CVS of fibromyalgie moet altijd eerst een vitamine B12-tekort worden uitgesloten, alvorens de diagnose gesteld kan worden.

 

Bronnen

1. Simpson LO. Myalgic encephalomyelitis. Letter. J R Soc Med 1991;84:633.
2. Lapp CW, Cheney PR. The rationale for using high-dose cobalamine. The CFIDS Chronicle Physicians’ Forum Fall 1993;19-20.
3. Regland B, Andersson M, Abrahamsson L, Bagby J, Dyrehag LE, Gottfries CG. Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome Scand J Rheumatol. 1997;26(4):301-7

 

Pin It on Pinterest

Share This