Vitamine B12 en voeding

Wanneer een tekort aan vitamine B12 wordt geconstateerd, worden veel patiënten doorverwezen naar een diëtist. Het tekort aan vitamine B12 wordt vaak geweten aan een verkeerd voedingspatroon. Dit is echter meestal niet het geval. Wie regelmatig dierlijke producten inneemt, zoals vlees, vis, eieren en zuivel, krijgt ruim voldoende vitamine B12 binnen. Ook wie vitaminesupplementen slikt, met daarin vitamine B12, krijgt meer dan voldoende vitamine B12 binnen. Indien de waarde van vitamine B12 desondanks te laag is, is er zeker sprake van een opnamestoornis. Het voedingspatroon kan wèl een rol spelen bij veganisten en – in mindere mate – vegetariërs. Met name veganisten krijgen in het geheel geen dierlijke producten binnen en dus geen vitamine 12. Wel leeft algemeen het idee dat er ook vitamine B12 zit in bepaalde plantaardige producten. De plantaardige vorm van vitamine B12 kan echter door het menselijk lichaam niet gebruikt worden, aangezien het vitamine B12-analogen zijn. Analogen lijken op vitamine B12, maar zijn geen actieve vorm van de vitamine. Wat er wel aan vitamine B12 in zit, is zo weinig, dat het onvoldoende is om aan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid te komen.

Bij een onvoldoende inname van vitamine B12 nemen de stofwisselingsproducten homocysteïne en methylmalonzuur toe. Ook het aanwezige foliumzuur kan niet (voldoende) gebruikt worden. Om dit te voorkomen moeten dus vitamine B12-supplementen geslikt worden. Er zijn ook diverse veganistische/vegetarische produkten op de markt waaraan vitamine B12 is toegevoegd. Veganisten die geen vitamine B12-supplementen slikken, lopen het risico op een vitamine B12-tekort. Onvoldoende inname van vitamine B12 kan ook van invloed zijn op een gezonde zwangerschap (uit onderzoek is gebleken dat een verhoogd homocysteïne gehalte onder meer kan leiden tot miskramen, spina bifida, pre-eclampsie en trombose). Wanneer borstvoeding wordt gegeven, krijgt de zuigeling eveneens te weinig vitamine B12 binnen, hetgeen onder meer kan leiden tot groeistoornissen, ontwikkelingsachterstand en neurologische problemen. Indien een vitamine B12-tekort is ontstaan door een tekort in de voeding zijn injecties niet direct noodzakelijk. Het verdient echter aanbeveling om het tekort aan vitamine B12 zo snel mogelijk te verhelpen om blijvende schade te beperken. Bij lage waarden zijn injecties de beste en snelste oplossing. Deze injecties hoeven dan echter niet levenslang te worden gebruikt. Na aanvulling van de lichaamsvoorraad d.m.v. de oplaaddosis kan worden overgegaan op het slikken van vitamine B12 supplementen. Deze zijn in de meeste gevallen geschikt voor een veganistische levenswijze.

Pin It on Pinterest

Share This