Een vitamine B12-tekort en MS, CVS/ME en auto-immuunziekten

Meer informatie over een B12-tekort bij MS en het vermoeden van MS

Een vitamine B12-tekort heeft vergelijkbare symptomen als MS, en het is essentieel om te onderzoeken of er bij MS sprake is van een vitamine B12-tekort. De symptomen die overeenkomen zijn onder andere: krachtverlies, gevoelsstoornissen, duizeligheid, vermoeidheid, coördinatiestoornissen en moeilijkheden bij het zien.

Vitamine B12, CVS/ME en fibromyalgie

Voordat de diagnose CVS of fibromyalgie gesteld wordt, moet een tekort aan vitamine B12 worden uitgesloten. Veel (zo niet alle) van de klachten die bij CVS en fibromyalgie voorkomen, kunnen ook door een tekort aan vitamine B12 worden veroorzaakt. Als uit bloedonderzoek (serum B12) blijkt dat er inderdaad sprake is van een vitamine B12 tekort, zal eerst de behandeling met injecties gestart moeten worden.

Vitamine B12 en auto-immuunziekten

Een vitamine B12-tekort kan veroorzaakt worden door een auto-immuunziekte. Dat zijn ziekten die veroorzaakt worden door auto-antistoffen van het immuunsysteem. Bij mensen met een auto-immuun ziekte werkt het immuunsysteem niet perfect. Hierdoor hebben ze meer kans op de ontwikkeling van een andere auto-immuunziekte, waaronder pernicieuze anemie.

Pin It on Pinterest

Share This