Stichting B12 Tekort artikelen

Op deze pagina vindt u (links naar) de artikelen geschreven door medewerkers van Stichting B12 Tekort.

Neuropsychiatrische symptomen van een B12-tekort: niet alleen bij ouderen en vaak zonder anemie

Vitamine B12 is een essentiële vitamine, nodig voor vele systemen in het lichaam. Bij een tekort kunnen hematologische, neurologische, gastro-intestinale en psychische problemen ontstaan. De psychische symptomen hoeven niet gelijktijdig met de andere symptomen, waaronder de bekende bloedarmoede, voor te komen en kunnen er zelfs (ver) aan vooraf gaan, soms met (vele) jaren. Onder de psychische symptomen vallen onder andere: geïrriteerdheid, stemmingswisselingen, depressiviteit, verwardheid, disoriëntatie, geheugenproblemen, concentratiestoornissen, slapeloosheid, wanen en hallucinaties, paranoia en apathie…lees het hele artikel

Serum-B12

De serum-B12-test wordt in de meeste laboratoria in Nederland nog steeds gebruikt als dé test om een B12-tekort aan te tonen of uit te sluiten. Een normale waarde van serum-B12 kan een tekort echter niet uit sluiten, zoals veelvuldig is gebleken uit de wetenschappelijke literatuur. De serum-B12-waarde kan vals-normaal of zelfs -hoog zijn, terwijl er toch een tekort bestaat. En een verlaagde waarde is niet automatisch een B12-tekort….lees het hele artikel

Methylmalonzuur (MMA)

Methylmalonzuur is een organisch zuur dat meestal verhoogd is bij een B12-tekort.
Adenosylcobalamine, één van de twee actieve vormen van B12, is een co-factor van het enzym L-methylmalonyl- CoA-mutase dat L-methylmalonyl-CoA naar succinyl- CoA omzet.
Bij een tekort aan adenosylcobalamine wordt overmatig D-methylmalonyl-CoA (precursor van L-methylmalonyl-CoA) omgezet in methylmalonzuur, waardoor verhoogde waarden van MMA worden gevonden in het bloed. Kort gezegd, een B12-tekort geeft (meestal) een verhoging van MMA….lees het hele artikel

Serum-B12 niet afdoende voor diagnose B12-tekort

Eerder dit jaar verscheen een artikel (1), waarin wordt ingegaan op de tests die beschikbaar zijn voor de vaststelling van een vitamine B12-tekort. In dit geval bij patiënten met bilateraal gezichtsverlies. Een B12-tekort is een bekende oorzaak van bilateraal gezichtsverlies door optische neuropathie. In dit onderzoek werd naar zeven patiënten gekeken. Bij slechts drie patiënten was de serum-B12-test duidelijk...lees het hele artikel

Behandeling met hoge doseringen vitamine B12: vrees voor overdosering is ongegrond

Het komt geregeld voor dat uit vrees voor een overdosis wordt afgeweken van de voorgeschreven behandeling van een vitamine B12-tekort, en zelfs dat geheel wordt gestopt. Klachten als gevolg van een B12-tekort kunnen daardoor steeds opnieuw de kop opsteken en zelfs onomkeerbaar worden…lees het hele artikel

Een vitamine B12 deficiëntie en anemie

Vanuit de praktijk komen regelmatig signalen dat er een lacune bestaat in de diagnostiek van een vitamine B12-deficiëntie. Patiënten krijgen uitspraken te horen als: “zonder anemie is er geen sprake van een B12-deficiëntie” of “zonder anemie is een B12-deficiëntie niet ernstig”. In de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-Standaarden wordt vitamine B12 slechts summier behandeld….lees het hele artikel

Hoe vaak komt een tekort aan vitamine B12 voor?

Een tekort aan vitamine B12 komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen. Men denkt vaak ten onrechte dat een tekort eigenlijk alleen voorkomt bij mensen met pernicieuze anemie en bij strenge vegetariërs. Er zijn echter veel meer oorzaken voor een tekort. Ook leeft de foutieve veronderstelling dat een tekort aan vitamine B12 altijd samengaat met bloedarmoede helaas nog steeds op grote schaal, waardoor de diagnose veelvuldig gemist wordt…lees het hele artikel

Intrinsieke factor en Pernicieuze Anemie

Pernicieuze Anemie is één van de meest voorkomende oorzaken van een vitamine B12 tekort, en is vaak een auto-immuunziekte.
De ziekte karakteriseert zich door chronische ontsteking en atrofie (verdunning/verschrompeling) van het maagslijmvlies en vermindering van en/of gebrek aan de pariëtale cellen en de intrinsieke factor…lees het hele artikel

Actief-B12, een nieuwe test om vitamine B12 te bepalen

Het Erasmus MC (Rotterdam) en het Medisch Spectrum Twente zijn overgegaan op een nieuwe methode om vitamine B12 te bepalen in bloed. De test wordt ‘Actief-B12’ genoemd en meet alléén de fractie van de B12 die in de cellen kan worden opgenomen. Vitamine B12 is in het bloed gebonden aan twee verschillende transporteiwitten: Haptocorrine en Transcobalamine II. Alleen B12 gebonden aan Transcobalamine II kan in de cellen worden opgenomen en is dus bruikbaar voor het lichaam….lees het hele artikel

Pernicieuze anemie zonder anemie?

Rond de term Pernicieuze Anemie bestaat enige begripsverwarring. Hoewel het logisch lijkt de term Pernicieuze Anemie als de letterlijke aanduiding van (een vorm van) anemie (bloedarmoede) te zien, staat de term in de medische literatuur voor een vorm van vitamine B12-tekort waarvan de oorzaak is: het ontbreken (of niet voldoende functioneren) van de intrinsic factor. Bloedarmoede is bij deze ziekte één van de symptomen, maar….lees het hele artikel

De rol van Homocysteïne en Holo-TC in de ziekte van Alzheimer

Vitamine B12 is nodig voor de omzetting van homocysteïne in methionine. Een B12-tekort kan dan ook leiden tot een verhoogde concentratie homocysteïne in het bloed, wat de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, trombose en TIA’s duidelijk vergroot. Holo-TC is actief B12: dat deel van het totaal aan vitamine B12 in het bloed dat gebonden is aan het transporteiwit transcobalamine en zo beschikbaar is voor de weefsels. Recent onderzoek¹ onder Finse ouderen door het Aging Research Center in Stockholm laat zien dat een verhoogde serumwaarde van homocysteïne de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer vergroot…lees het hele artikel

Medicatie en B12-tekort

Deze keer aandacht voor twee soorten medicatie die een tekort aan vitamine B12 tot gevolg kunnen hebben, metformine en maagzuurremmers. Beide worden veelvuldig voorgeschreven zonder controle van vitamine B12…lees het hele artikel

Geen “gouden” test voor de diagnose van een vitamine B12-deficiëntie

In juli 2006 verscheen: Disorders of cobalamin (Vitamin B12) metabolism: Emerging concepts in pathophysiology, diagnosis and treatment van LR Solomon, Associate Clinical Professor of Medicine Yale University. Solomon beschrijft in zijn artikel een aantal zeer interessante punten…lees het hele artikel

Auto-immuun schildklieraandoeningen en een vitamine B12-deficiëntie
Bij patiënten met auto-immuun schildklieraandoeningen komt pernicieuze anemie vaker voor dan in de algemene populatie. De symptomen van een vitamine B12-deficiëntie kunnen gemakkelijk gemist worden bij patiënten met auto-immuun schildklieraandoeningen…lees het hele artikel

Neurologische symptomen invers gerelateerd aan hemoglobineniveau

Recent verscheen in het Postgrad Medical Journal: Comparison of clinical and electrodiagnostic features in B12 deficiency neurological syndromes with and without antiparietal cell antibodies van U K Misra en J Kalita. Doel van dit onderzoek was het vergelijken van klinische en elektrodiagnostische bevindingen in neurologische syndromen bij een B12-deficiëntie…lees het hele artikel

Uitgelicht: referentiewaarden B12

95% Van de analyseresultaten vallen binnen de referentiewaarden, die zijn verkregen bij onderzoek van de gekozen gezonde bevolkingsgroep. Meestal zijn dit (jonge) volwassenen. Dat wil zeggen, dat 2,5% van de gezonde personen (1 op 40) een lagere, en 2,5% van de personen (ook 1 op 40) een hogere uitslag heeft, al zal zo’n ‘afwijkende’ uitslag meestal niet ver buiten de referentiewaarden liggen.
Referentiewaarden zijn vaak afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de personen in de onderzochte groep. Soms is de leeftijdafhankelijkheid marginaal, maar in veel gevallen is ze substantieel…lees het hele artikel

Methylmalonzuurwaarden bij gezonde Nederlandse kinderen

Onlangs verscheen een artikel (1) over de waarden van de methylmalonzuurconcentratie in het bloed van gezonde Nederlandse kinderen. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Nijmegen. Er is gekeken naar het verband tussen de waarden van methylmalonzuur bij gezonde kinderen en hun vitamine B12-waarde in het bloed…lees het hele artikel

Vitamine B12-deficiëntie en het risico op een neuraalbuisdefect

Onlangs verscheen Vitamin B12 and the risk of Neural Tube Defects in a Folic-Acid-Fortified Population. (Ray, J.G. et.al. Epidemology, 2007, 18, 362-366..) In dit onderzoek is gekeken naar het verband tussen een lage Holo-TC serum waarde bij zwangere vrouwen en het optreden van een neuraalbuisdefect…lees het hele artikel

Hogere serum-folaat waarde bij B12-deficiëntie

De aanleiding tot dit onderzoek vormt de bevinding dat in een groep ouderen, onderzocht door de auteurs, er meer cognitieve achteruitgang bleek voor te komen bij personen met een lage B12 serumwaarde en een hoge foliumzuur-serumwaarde, in vergelijking met alle andere combinaties van vitamine B12- en foliumzuurstatus…lees het hele artikel

Vitamine B12 is net zo belangrijk als foliumzuur, voor en tijdens de zwangerschap!

Aan het belang van foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap, wordt tegenwoordig (terecht) veel bekendheid gegeven. Foliumzuur verkleint de kans op een kindje met neurale-buisdefecten (zoals een ‘open ruggetje’ of een ‘open schedel’)…lees het hele artikel

De effecten van de anticonceptiepil op vitamine B12, B6 en foliumzuur

Bij vrouwen die de pil gebruiken, zijn de waarden van vitamine B12 en B6 en holo-TC duidelijk verlaagd. De pil lijkt echter geen invloed te hebben op folium, homocysteïne en MMA. Dit doet duidelijk vermoeden dat er een herverdeling van vitamine B12 plaatsvindt, in plaats van uitputting van de voorraad vitamine B12…lees het hele artikel

Pin It on Pinterest

Share This