Hoe lang duurde het na ontdekking voor u behandeling kreeg?

77,3% van de mensen die deze vraag beantwoordden kreeg na ontdekking van het tekort vrijwel meteen behandeling.

De overige 22,7% moest hier op wachten, en dat duurde in bijna 40% van de gevallen meer dan 6 maanden.

In de wetenschappelijke literatuur wordt aangegeven dat indien de neurologische klachten langer dan 6 maanden bestaan, er een (groot) risico bestaat dat deze niet meer (geheel) weg gaan. Bij zo’n 10% van de patiënten werd er langer dan 6 maanden gewacht, met potentieel grote gevolgen.
Er is geen reden tot wachten met de behandeling na ontdekking van het tekort. Eventuele onderzoeken naar de mogelijke oorzaak kunnen ook gedaan worden tijdens de behandeling. Zo snel mogelijk behandelen zou altijd prioriteit moeten hebben gezien het risico op onherstelbare klachten.Indien u niet meteen behandeling kreeg, hoe lang duurde het voor die gestart werd?

hoelangvoorbehandelinggestartwerd

Pin It on Pinterest

Share This