B12 testen na injecties

Testen op vitamine B12 tijdens de behandeling geeft weinig informatie

Regelmatig wordt tijdens de behandeling getest op serum-B12 met als doel het bepalen van een behandeling, of om te zien of de waarde stijgt. Deze waarde zegt echter niets over het effect van de behandeling. De enige juiste leidraad voor de behandeling zijn de klachten van de patiënt. Na een opstartdosering van 2 injecties per week gedurende 5 weken, kan men aan de hand van de klachten een vervolgbehandeling bepalen.
Indien er duidelijke neurologische klachten aanwezig zijn, wordt aangeraden langere tijd frequent te injecteren met 1 à 2 injecties per week.

Overige patiënten kunnen afbouwen op geleide van klachten. Indien de klachten weer terugkomen, is dat een teken dat men net te lang gewacht heeft met de volgende injectie.
Omdat er geen gevaar bestaat voor overdosering heeft het de voorkeur, met het oog op optimaal herstel, de behandeling in te stellen op de behoefte van de individuele patiënt.

Sommige patiënten kunnen na de opstartdosering prima overschakelen op een onderhoudsdosering van elke maand of zelfs elke twee maanden, maar een grote groep patiënten ervaart dat klachten snel terugkomen indien men met te grote stappen afbouwt. Waarom dat is, is niet duidelijk, maar vaststaat dat het zo is. Eén van de meest voorkomende problemen van patiënten is dat zij onvoldoende injecties krijgen om zich goed te voelen. Men gaat zoals gezegd vaak af op de serum-B12-waarde, die echter geen informatie geeft over het effect van de behandeling, of men is bang voor een ´teveel´ aan B12.

Uit het Standpunt B12-diagnostiek van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap):

Controles van de vitamine-B12-spiegel tijdens de behandeling worden over het algemeen als weinig zinvol beschouwd.

Wetenschappelijke informatie waaruit blijkt dat de serum-B12-waarde weinigzeggend is:

  • Henk Russcher, Sandra G. Heil, Lennert Slobbe en Jan Lindemans, Vitamine B12-deficiëntie, 2011 NTVG. “Tijdens vitamine B12-injecties wordt het transcobalamine en haptocorrine volledig verzadigd met vitamine B12. De waarden van het totaal en actief vitamine B12 zijn dus niet geschikt om het effect van de behandeling te vervolgen”. Zie: Vitamine B12-deficiëntie , p. 8, onder ‘Valkuilen’.
  • R. Carmel, How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency, 2008: “Cobalamin and holo-transcobalamin II levels are uninformative because they rise with cobalamin influx regardless of therapeutic effectiveness”. Zie: How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency, p. 6.
  • L.R. Solomon, “Disorders of cobalamin (Vitamin B12) metabolism: Emerging concepts in pathophysiology, diagnosis and treatment”, 2006: onder het kopje “FALSE” HIGH/NORMAL VALUES staat: “Recent Cbl therapy”. Zie: Disorders of cobalamin (Vitamin B12) metabolism, p. 5, tabel 1.
  • Geen gevaar voor overdosering: Vrees voor overdosering is ongegrond

Pin It on Pinterest

Share This