Wat was uw leeftijd bij ontdekking van het tekort?

leeftijd

Regelmatig wordt aangenomen dat een vitamine B12-tekort voornamelijk bij ouderen voorkomt.
Natuurlijk zijn bovenstaande resultaten geen goede weergave van de verdeling per leeftijdscategorie, aangezien relatief meer jonge(re) mensen de enquête hebben ingevuld. Echter kan men wél zien dat 114 patiënten onder de 19 jaar waren bij ontdekking van het vitamine B12-tekort en 458 patiënten in totaal onder de 30 jaar. Een vitamine B12-tekort komt (veel) meer voor bij jongeren dan algemeen wordt aangenomen, zoals ook blijkt uit de cijfers op deze pagina’s: Een vitamine B12-tekort bij kinderen en Hoe vaak komt een vitamine B12-tekort voor?

Waar woont u?

Naast Nederland (1500):
51 België
6 Zwitserland
5 Duitsland
3 Suriname
2 Frankrijk
2 USA
1 Spanje
1 Italië
1 Griekenland
1 Canada
1 Engeland
1 Portugal

Pin It on Pinterest

Share This