De Diagnose

Hoe lang is het geleden dat u de diagnose B12 tekort kreeg?

Meer dan 1700 patiënten vulden onze enquête in. Daaronder mensen die pas net een jaar behandeld werden tot mensen die al decennia lang behandeld worden.

Om te zien of er een verschil is in de diagnose en behandeling in de afgelopen 10 jaar vergeleken we enkele uitslagen van de verschillende perioden. Ging het 10 jaar geleden beter dan 2 jaar geleden, of andersom?

In principe zou iedereen na ontdekking van het tekort meteen behandeld moeten worden, gezien de potentiële gevolgen van een vitamine B12-tekort. Helaas is dit lang niet altijd het geval.
In vergelijking met nu werden 10 jaar geleden net iets meer mensen meteen behandeld na de ontdekking van het tekort (81% t.o.v. 79%), maar het verschil is maar klein.

Er werd in die tijd sneller aan B12 gedacht lijkt het: 35% had toen korter dan een jaar klachten tegen nu 29%. Van de mensen die 2 tot 10 jaar geleden gediagnosticeerd zijn had rond de 26% korter dan een jaar klachten. Het percentage dat al meer dan 5 jaar klachten had, lag echter in alle groepen gelijk met 30%.

92% kreeg toen, 10 jaar of langer geleden, injecties als behandeling ten opzichte van 88% nu, maar wel krijgen nu meer mensen de juiste opstartdosering: 65% ten opzichte van 45% toen.
Over de hele lijn krijgt men minder vaak injecties als behandeling dan vroeger, maar krijgt men wel vaker de juiste opstartdosering. We kunnen dat ook zien aan het feit dat nu meer mensen binnen de eerste 8 weken verbetering merkten opzichte van toen.

Herstel

Het herstel is beter naarmate men al langer behandeld wordt.
Kennelijk ervaart men ook na langere tijd behandelen nog verbetering. We horen dit ook al jaren van patiënten; zelfs na een paar jaar zijn er mensen die nog (enige) verbetering) bemerken.
Een blijvend juiste behandeling is dus essentieel. Het percentage dat geen verbetering ervaart ligt in alle perioden rond de 5%; daarin is geen verschil.

Geheel of grotendeels hersteld

  • Diagnose meer dan 10 jaar geleden 44% 44%
  • Diagnose tussen de 5 en 10 jaar geleden 41% 41%
  • Diagnose tussen de 3 en 5 jaar geleden 39% 39%
  • Diagnose 2 a 3 jaar geleden 38% 38%
  • Diagnose 1 a 2 jaar geleden 27% 27%

Pin It on Pinterest

Share This