Andere tekorten

Ruim 20% van de patiënten met een B12-tekort had ook een foliumzuur- en/of ijzertekort. Hiervan had 1 op de 4 beide tekorten.
Daarnaast werdeen vitamine D-tekort zeer vaak genoemd.
Andere tekorten die ook vrij vaak genoemd werden waren tekorten aan vitamine B1 en vitamine B6.
Verder werden genoemd: calcium, kalium, zink, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5 en magnesium.

Uit de enquête blijkt dat zinvol kan zijn om bij een vitamine B12-tekort ook een aantal andere vitaminen en mineralen te testen. Allereerst omdat dit mogelijk meer informatie kan geven over een mogelijke oorzaak (bij een darmaandoening bijvoorbeeld komen regelmatig meerdere tekorten voor). Daarnaast omdat men klachten kan houden ondanks de behandeling met vitamine B12, waardoor soms ten onrechte de conclusie wordt getrokken dat de vitamine B12 niet voldoende werkt, en er gestopt wordt met behandelen.

anderetekorten

Pin It on Pinterest

Share This