Was er sprake van anemie en/of macrocytose?

anemiemacrocytose1

Stichting B12 Tekort hoort regelmatig van patiënten dat veel artsen nog steeds niet goed op de hoogte zijn van het feit dat de neurologische en neuropsychiatrische symptomen van een vitamine B12-tekort vaak voorkomen zonder dat er sprake is van anemie en/of macrocytose. Ook het feit dat een vitamine B12-tekort zonder anemie wel degelijk ernstig kan zijn, is onvoldoende bekend. Neurologische klachten kunnen al (zeer) ernstig zijn, met risico op blijvende schade, vóór er überhaupt bloedarmoede ontstaat. Dit wordt in de wetenschappelijke literatuur voor het eerst al in 1905 beschreven.

Slechts 28% van de ondervraagden (die hun waarden wisten) in de deze enquête had bloedarmoede (anemie) en 15% had te grote rode bloedcellen (macrocytose). Beide samen kwam slechts in 8% voor. 65% had beide niet, wat dubbel zo hoog ligt dan de éénderde die vaak in de literatuur genoemd wordt.

Twee artikelen die hier verder op ingaan kunt u hier en hier vinden.

Pin It on Pinterest

Share This