Is er getest op mogelijke oorzaken van het B12-tekort en wat is gevonden?

Bij slechts 29,5% van de ondervraagden is er getest op mogelijke oorzaken.

Tests die gedaan zijn: bloedonderzoek (op antistoffen intrinsieke factor, antistoffen pariëtale cellen, helicobacter, coeliakie), maagonderzoek, darmonderzoek, echo, ontlastingsonderzoek. Testen op antistoffen en maagonderzoek werden het meeste genoemd.

Dat er vele mogelijke oorzaken zijn voor een vitamine B12-tekort is onvoldoende bekend bij de behandelaars. Bij veel mensen waarbij gekeken is naar een mogelijke oorzaak, is slechts één oorzaak onderzocht.

Bij bijna de helft van de mensen bij wie er getest is op oorzaken, werd een oorzaak gevonden. Vaak wordt er niet getest omdat de behandelend arts denkt dat er toch geen oorzaak gevonden wordt;  uit deze uitslagen blijkt dat het zeker zinvol is te testen.
Een aantal oorzaken kunnen behandeld worden (zoals bijvoorbeeld coeliakie en helicobacter) waardoor de opname van vitamine B12 (deels) kan herstellen. Er zou dus veel vaker getest moeten worden op (de verschillende) mogelijke oorzaken.

 

Verreweg het meest genoemd als gevonden oorzaak voor het vitamine B12-tekort:

  • Pernicieuze anemie/antistoffen tegen intrinsieke factor/antistoffen tegen pariëtale cellen

Daarnaast ook vaker genoemd:

  • Crohn/ontstekingen in de dunne darm
  • Atrofische gastritis
  • Helicobacter pylori
  • Medicijngebruik (maagzuurremmers/metformine)
  • Operatie die betrekking had op ileum of maag
  • Gebrek aan B12 in de voeding
  • Gastric Bypass
  • Darmparasieten
  • Coeliakie

Bij 35% van de mensen heeft minimaal één ander familielid ook een vitamine B12-tekort. Meestal gaat dan het om een ouder, kind, broer, zus, opa of oma.

Pin It on Pinterest

Share This