Is er getest op MMA en/of homocysteine en wat waren de waarden?

isergetestopMMAenhcty

Bij 30% van de mensen die deze vraag ingevuld hebben is er getest op MMA en/of homocysteïne.

Van de mensen die hun waarde weten, had meer dan de helft een te hoge waarde van MMA in het bloed volgens de gemiddelde referentiewaarde die in Nederland wordt gebruikt, en dus zeer waarschijnlijk een B12-tekort.

Alhoewel MMA een sensitievere test is dan serum-B12, kan ook een goede MMA-waarde een tekort niet geheel uitsluiten. Bovendien is er ook hier sprake van een grijs gebied (één op de zes mensen die op MMA zijn getest valt met de MMA-waarde in dit grijze gebied) en bestaan er verschillende referentiewaarden in verschillende laboratoria en in de wetenschappelijke literatuur.
Ook zijn er een aantal factoren die de waarde van MMA kunnen beïnvloeden.
Meer daarover kunt u hier lezen.

MMA in bloed

waardeMMA1

MMA in urine

waardeMMAinurine

Bij de mensen bij wie MMA in urine is getest heeft ruim een kwart een duidelijk te hoge waarde (en dus zeker een B12-tekort) en is er bij 35,6% sprake van een zogenaamde grijze waarde, waarbij de uitslag geen uitsluitsel geeft.

Homocysteïne

waardehomocysteine1-430x283

 

Van de mensen die hun homocysteïnewaarde weten heeft ongeveer een derde een duidelijk te hoge waarde, wat een duidelijke aanwijzing is voor een B12-tekort. Een goede homocysteïnewaarde kan een vitamine B12-tekort echter niet uitsluiten, zoals ook oa blijkt uit dit artikel.

Pin It on Pinterest

Share This