De effecten van de anticonceptiepil op vitamine B12, B6 en folium

De effecten van de anticonceptiepil op vitamine B12, B6 en foliumzuur

Bij vrouwen die de pil gebruiken, zijn de waarden van vitamine B12 en B6 en holo-TC duidelijk verlaagd. De pil lijkt echter geen invloed te hebben op folium, homocysteïne en MMA. Dit doet duidelijk vermoeden dat er een herverdeling van vitamine B12 plaatsvindt, in plaats van uitputting van de voorraad vitamine B12.
Er bestaat een misverstand dat pilgebruik de voorraad vitamine B12 in het lichaam aantast. De pil veroorzaakt echter geen tekort. Alleen de serum-B12-waarde kan lager uitvallen dan wanneer men de pil niet gebruikt. De waarde kan door pilgebruik maximaal 25% verlaagd worden. De serumwaarde kan dus lager uitvallen, zonder dat dit een tekort hoeft te betekenen.

De serum-B12-test is bij pilgebruik dus minder accuraat. Aangezien de pil MMA en homocysteïne niet beïnvloeden, is het aan te raden om deze tests aan te vragen, als er aan een tekort wordt gedacht. Indien de MMA is verhoogd is er toch sprake van een B12-tekort. Bij duidelijk lage waarden van serum-B12 is er uiteraard wel sprake van een tekort. Een waarde van 90 pmol/L bijvoorbeeld, zou zonder pil uitkomen op 125 pmol/L, en nog steeds een tekort betekenen. Bij waarden van boven de 120 pmol/L en pilgebruik, kan er getest worden op MMA en homocysteïne om meer duidelijkheid te krijgen.

Echter, de aanwezigheid van klachten die op een tekort kunnen wijzen in combinatie met een lage of laagnormale waarde, wijzen sterk in de richting van een tekort.
Aangezien het niet duidelijk is hoe groot de invloed van de pil kan zijn, is het aan te raden bij lage waarden toch uit te gaan van een tekort, en de bijbehorende tests te doen om een eventuele oorzaak te vinden, gevolgd door behandeling.

januari 2007

Pin It on Pinterest

Share This