Uitgelicht: referentiewaarden serum-B12

Uitgelicht: referentiewaarden serum-B12

95% Van de analyseresultaten vallen binnen de referentiewaarden, die zijn verkregen bij onderzoek van de gekozen gezonde bevolkingsgroep. Meestal zijn dit (jonge) volwassenen. Dat wil zeggen, dat 2,5% van de gezonde personen (1 op 40) een lagere, en 2,5% van de personen (ook 1 op 40) een hogere uitslag heeft, al zal zo’n ‘afwijkende’ uitslag meestal niet ver buiten de referentiewaarden liggen.
Referentiewaarden zijn vaak afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de personen in de onderzochte groep. Soms is de leeftijdafhankelijkheid marginaal, maar in veel gevallen is ze substantieel.

In 2002 al gepubliceerd, maar recent pas verschenen op het internet: ‘Reference values for serum levels of vitamin B12 and folic acid in a population-based sample of adults between 35 and 80 years of age’.
In dit artikel worden referentiewaarden gepresenteerd van vitamine B12 en foliumzuur, verkregen door 961 gezonde personen tussen de 35 en 80 jaar te testen (in Umea, Zweden).
In elke leeftijdsgroep werden 100 personen genomen, evenredig verdeeld over mannen en vrouwen.
Het percentage vitaminedeficiënte personen, gebaseerd op de standaard laboratorium criteria (B12 < 151 pmol/L en folium < 7 nmol/L), was 4,4% voor B12, 2,1% voor folium, en 0,2% voor beide.

 • 35-40 jaar: 167-573 pmol/L
 • 45-50 jaar: 146-582 pmol/L
 • 55-60 jaar: 129-552 pmol/L
 • 65-70 jaar: 118-579 pmol/L
 • 75-80 jaar: 113-515 pmol/L

In dit onderzoek kwam ook naar voren dat zowel alcohol als roken geen invloed op de waarden had. De waarden van zowel vitamine B12 als van foliumzuur blijken voor mannen en vrouwen gelijk te zijn.
De waarden van foliumzuur bleven constant gedurende het leven. De gemiddelde waarde was 17.91 nmol/L. Voor kinderen gelden wel iets hogere waarden.
P2,5 – P97,5 (onderste en bovenste 2,5% eraf gehaald) was: 6.7 – 55.0 nmol/L, P5 – P95 (onderste en bovenste 5% eraf gehaald) was: 7.6 – 46.8 nmol/L.
De huidige onderste referentiewaarde van 7 nmol/L lijkt dus juist te zijn.

De waarde van vitamine B12 neemt af met het vorderen van de leeftijd.

Uit een ander onderzoek (Wilhelm Friedrich, “Vitamins”, 1988) bleken de waarden van volwassenen als volgend te zijn:

 • 20-29 jaar: 207- 796 pmol/L
 • 30-39 jaar: 183- 712 pmol/L
 • 40-49 jaar: 160- 636 pmol/L
 • 50-59 jaar: 141- 568 pmol/L
 • 60-69 jaar: 124- 507 pmol/L
 • 70-79 jaar: 112- 465 pmol/L

In verschillende artikelen over een vitamine B12 tekort bij kinderen, is beschreven dat de waarden bij kinderen een stuk hoger dienen te liggen dan bij volwassenen.
Op 5 jarige leeftijd ligt de gemiddelde waarde van vitamine B12 boven de 600 pmol/L, waarna het langzaam afneemt. Op 10 jarige leeftijd is het gemiddelde rond de 450 a 500 pmol/L, en op 15 jarige leeftijd is dat 400 pmol/L. Bij 35-40 jarigen is de gemiddelde waarde van vitamine B12 inmiddels gedaald tot 332 pmol/L.
De huidig geldende onderste referentiewaarde van 150 pmol/L is prima aan te houden voor mensen boven de 45 jaar. Maar voor iedereen in de leeftijdsgroepen daaronder, en met name voor kinderen, kan deze referentiewaarde niet worden aangehouden.

Wij pleiten dan ook voor leeftijdsafhankelijke referentiewaarden voor serum-B12.

April 2007

Pin It on Pinterest

Share This